Małgorzata Śliwa Property Group

Wycena i administrowanie nieruchomościami

Wycena nieruchomości Wrocław

Zajmuję się administrowaniem oraz wyceną nieruchomości na terenie Wrocławia i okolic

Firma Małgorzata Śliwa Property Group specjalizuje się w kompleksowej wycenie nieruchomości we Wrocławiu i okolicach. Firma dokonuje wyceny na potrzeby m.in: banków, kupna-sprzedaży, skarbowo-podatkowych, przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia stawek czynszów dzierżawnych, czy dla potrzeb rewindykacji nieruchomości.


Wyceny nieruchomości sporządzane są w formie operatów szacunkowych ( 2 egzemplarze), będących opracowaniami w formie pisemnej. Operaty szacunkowe sporządzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Dla indywidualnych potrzeb klientów firma sporządza również wycenę w formie uproszczonej opinii o wartości nieruchomości nie będącej operatem szacunkowym zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami.Koszt sporządzenia operatu szacunkowego lub innego opracowania ustalany jest za każdym razem indywidualnie z klientem w zależności od rodzaju nieruchomości, czasu na wykonanie oraz niezbędnych nakładów.

Administrowanie

Oferta na administrowanie nieruchmościami

W ramach umowy na administrowanie nieruchomościami, zobowiązujemy się wykonać wszystkie obowiązki związane z wynajmem zarówno mieszkania, domu czy też lokalu użytkowego.


Proponujemy szeroki wachlarz usług administracyjno-prawniczych na wszystkich etapach wynajmu nieruchomości.


Zakres obowiązków administratora:


  • współpraca z doświadczonymi biurami nieruchomości w celu znalezienia najemcy
  • przygotowanie nieruchomości do prezentacji i wynajmu
  • organizacja serwisu sprzątającego
  • negocjowanie i podpisywanie umów (za zgodą właściciela nieruchomości)
  • przekazanie a następnie odebranie lokalu
  • sporządzenie protokołu przekazania i odebrania lokalu
  • monitorowanie wpływów czynszowych
  • dokonywanie w imieniu właściciela wszelkich opłat (czynsz administracyjny, media, podatek od nieruchomości)
  • organizacja serwisu technicznego usuwającego wszelkie usterki i utrzymującego mieszkanie w niepogorszonym stanie
  • pomoc przy ubezpieczeniu nieruchomości.

Kontakt

Masz pytania?

Proszę o kontakt

Małgorzata Śliwa Property Group Ul. Gwarna 21 50-001 Wrocław


Telefon: 609-554-359

biuro@msproperty.pl

NIP 692-216-59-94